Cáp căng Kevlar, 13,50 m

Số của bài viết: 4239
Thông tin:

 

  • Sợi aramid Kevlar 5 mm
  • Cáp căng dài khoảng 13,50 m
  • Hoàn thành với các vòng lặp.
  • Sự miêu tả
  • Sợi aramid Kevlar 5 mm
  • Cáp căng dài khoảng 13,50 m
  • Hoàn thành với các vòng lặp.