Cầu rừng trên mỗi mét chạy, Bề mặt chạy khoảng. 160 mm

Jungle bridge
Số của bài viết: 6640
Thông tin:

 

Lan can:

  • Dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Lưới 30 x 30 cm
  • Mạng kết thúc: sửa chữa các thành phần
  • Chiều cao lan can: xấp xỉ. 85 cm (1,20 m theo yêu cầu)

Dây chạy:

  • Dây polypropylene 4 cạnh, bện lại, có lõi dây thép, chống mục nát
  • Dây chạy kết thúc: đai ốc
  • Bề mặt chạy cũng chống mài mòn