Cây gậy đen trên nền chim – Gói 100 con

Số của bài viết: 2128
Thông tin:

 

  • Stick-on-Base cho hệ thống dây dẫn chim
  • Có thể dán bằng keo hoặc bắt vít vào bề mặt
  • Đen
  • Gói 100
  • Sự miêu tả

 

  • Stick-on-Base cho hệ thống dây dẫn chim
  • Có thể dán bằng keo hoặc bắt vít vào bề mặt
  • Đen
  • Gói 100