Cây ôliu

Olive Tree Olive Tree Olive Tree
Số của bài viết: 6281
Thông tin:
  • 4 trụ bằng linh sam Douglas (Ø 180 mm), được ngâm tẩm áp lực, có trụ mạ kẽm, chiều dài 7,00 m
  • 4 dầm ngang bằng linh sam Douglas (Ø 180 mm), được ngâm tẩm áp lực, chiều dài 5,00 m
  • 2 dầm ngang bằng linh sam Douglas (Ø 180 mm), ngâm tẩm áp lực, chiều dài 1,80 m
  • 1 giỏ đựng tổ yến HUCK Bird’s Nest® nguyên bản (Ø 0,90 m)
  • 4 thang truy cập
  • 4 ghế xích đu
  • 4 quả tạt vào lưới
  • 4 quả ô liu từ thép mạ kẽm đỏ với lưới leo Hercules
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)