Cây tổ chim

Bird‘s nest tree Bird‘s nest tree Bird‘s nest tree
Số của bài viết: 6271
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 6,00 m
Yêu cầu về không gian: Ø 8,00 m
Vùng an toàn: Ø 11,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 95,50 m²
Độ cao rơi: 2,80 m
Bê tông cần thiết m³: 3,20 m³
Số lượng người dùng: 37
  • Mô tả
  • Cột thép (Ø 193,70 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 6,20 m, có nắp cột, sơn đặc biệt (xanh hoặc đỏ) có sẵn với một khoản phụ phí
  • Chất lượng cao tráng men bóng như các mảnh chéo
  • 4 HUCK Bird‘s Nests® nguyên bản với các thang kết nối
  • 2 lưới leo núi
  • 5 dây leo
  • 2 ống khói leo
  • Nhiều loại dây vòng và dây treo
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)