Cây tổ chim bao gồm cầu và máng trượt

Bird Nest Tree including bridge and slide Bird Nest Tree including bridge and slide
Số của bài viết: 6263
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 5,75 m
Độ cao rơi: 2,80 m
Vùng an toàn: 16,90 x 11,00 m
Yêu cầu về không gian: 13,20 x 7,10 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 113,50 m²
Bê tông cần thiết m³: 4,40 m³
Số lượng người dùng: 67
  • Mô tả
  • Cột thép (Ø 194 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 6,20 m với nắp cột, màu đặc biệt (đỏ hoặc xanh) có sẵn với một khoản phí bổ sung, tráng men chất lượng cao, chống áp lực làm xà ngang
  • 4 giỏ Bird’s Nest® Original HUCK có dây nối
  • 2 lưới leo núi
  • 5 dây leo
  • 2 ống khói leo
  • Nhiều vòng hoa treo và dây treo
  • 1 cầu ròng
  • 1 trang trình bày GRP
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16mm, 6 sợi, có lõi thép