Cây tổ chim bao gồm. cầu và máng xoắn ốc

Bird’s nest tree
Số của bài viết: 6258
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

5.75 m

Yêu cầu không gian:

12.65 x 7.30 m

Vùng an toàn:

16.50 x 11.00 m

Min. chống rơi:

114.30 m²

Chiều cao rơi:

2.80 m

Bê tông cần thiết m³:

4.75 m³

Số người dùng:

74
 • Mô tả
 • Cột thép (Ø 193,70 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 6,20 m, với mui xe cột buồm chất lượng cao, tráng men vecni, chịu áp lực, như xà ngang
 • Giỏ của Huck bird’s nest® nguyên bản với kết nối thang
 • 2 lưới leo núi
 • 5 dây leo
 • 2 ống khói leo
 • 1 phần tử cầu nối
 • 1 nắp cầu (Ø Thanh giằng 275 x 200 mm), chiều dài 6,00 m
 • Máng xoắn ốc 1GRP (Ø 0,70 m, chiều cao của đỉnh của đường trượt 3,00 m) vòng lặp và dây treo khác nhau
 • Dây và lưới làm từ dây Hercules
  (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)