Cây tổ chim mini có thang

Bird's Nest Tree Bird's Nest Tree Bird's Nest Tree
Số của bài viết: 1320
Thông tin:

Cây tổ chim mini dành cho trẻ em trên 2 tuổi.

  • Sự miêu tả

Cây tổ chim mini dành cho trẻ em trên 2 tuổi.

Trang thiết bị:

  • 1 trụ thép (Ø102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,40 m, có nắp
  • 4 xà ngang bằng thép (Ø102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, có nắp
  • 2 tổ ong nguyên bản HUCK
  • 2 vòng thép quấn tròn bằng dây thừng (Ø 660 mm), mạ kẽm, có đế 
  • Kết nối bằng đai cao su
  • 2 dây leo
  • 2 thang leo
  • Dây treo khác nhau
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)