Cây tổ chim mini

Mini bird's nest tree Mini bird's nest tree
Số của bài viết: 6250
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

2.65 m

Yêu cầu không gian:

3.70 x 3.15 m

Vùng an toàn:

6.70 x 6.15 m

Min. chống rơi:

28.75 m²

Chiều cao rơi:

0.80 m

Bê tông cần thiết m³:

0.32 m³

Số người dùng:

18
  • Mô tả
  • 1 trụ thép (Ø102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,40 m, có nắp
  • 4 xà ngang bằng thép (Ø102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, có nắp
  • 2 tổ ong nguyên bản HUCK (Ø 1,00 m)
  • 2 vòng thép quấn tròn bằng dây thừng (Ø 660 mm), mạ kẽm, có đế
  • Kết nối bằng đai cao su
  • 2 dây leo
  • 2 thang leo
  • Các loại dây treo khác nhau
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)