Cây tổ đại bàng

Eagles nest tree Eagles nest tree
Số của bài viết: 6266
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 5,75 m
Độ cao rơi: 2,95 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 52,80 m²
Vùng an toàn: Ø 8,20 m
Yêu cầu về không gian: Ø 4,30 m
Bê tông cần thiết m³: 2,50 m³
Số lượng người dùng: 35
  • Mô tả
  • Cột thép (Ø 194 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 6,20 m, với cột chất lượng cao, tráng men vecni làm xà ngang
  • 1 giỏ đựng tổ chim HUCK nguyên bản (Ø 1,90m)
  • 2 giỏ đựng tổ chim HUCK nguyên bản (Ø 1,00m)
  • 1 thang leo
  • 1 lưới leo núi
  • 1 ống khói leo
  • 2 đoạn lưới hình vòm
  • Dây thừng và lưới Hercules (Ø 16mm, 6 sợi, có lõi thép)