Chân chia 25mm bằng thép không gỉ – Gói 100

Số của bài viết: 2229
Thông tin:

 

  • Kẹp ghim
  • Thép không gỉ
  • 25mm
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Kẹp ghim
  • Thép không gỉ
  • 25mm
  • Gói 100