Chân chia 38mm bằng thép không gỉ – Gói 100

Số của bài viết: 2227
Thông tin:

 

  • Kẹp ghim
  • Thép không gỉ
  • 38mm
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Kẹp ghim
  • Thép không gỉ
  • 38mm
  • Gói 100