Chất bịt kín mọi thời tiết soudal (trong suốt)

Số của bài viết: 2066
Thông tin:

 

 • Chất bịt kín mọi thời tiết soudal (trong suốt)
 • Cung cấp độ bám dính cao trên mọi bề mặt
 • Tack miễn phí trong 10 phút
 • Nhiệt độ thi công từ 5+ – 25 độ C
 • Cần có Skeleton Caulking Gun – bán riêng (BC2039)
 • Sự miêu tả
 • Chất bịt kín mọi thời tiết soudal (trong suốt)
 • Cung cấp độ bám dính cao trên mọi bề mặt
 • Tack miễn phí trong 10 phút
 • Nhiệt độ thi công từ 5+ – 25 độ C
 • Cần có Skeleton Caulking Gun – bán riêng (BC2039)