Chất làm trắng lỏng đánh dấu vạch 10 lít

Số của bài viết: 796
Thông tin:

 

 • Thích hợp cho câu lạc bộ và điểm đánh dấu dòng cuối cùng
 • Hợp chất đánh dấu chất làm trắng dạng lỏng gốc nước
 • Không độc hại thân thiện với môi trường
 • An toàn với động vật và con người
 • Pha loãng 1 phần chất làm trắng với 3 phần nước
 • Sự miêu tả
 • Thích hợp cho câu lạc bộ và điểm đánh dấu dòng cuối cùng
 • Hợp chất đánh dấu chất làm trắng dạng lỏng gốc nước
 • Không độc hại thân thiện với môi trường
 • An toàn với động vật và con người
 • Pha loãng 1 phần chất làm trắng với 3 phần nước