Chất tẩy keo silicon – Silicone Eater

Số của bài viết: 2608
Thông tin:

 

  • Chất tẩy keo silicon
  • Loại bỏ tất cả các loại keo dán khỏi hầu hết các bề mặt
  • Được sử dụng với Súng bắn trượt
  • Sự miêu tả
  • Chất tẩy keo silicon
  • Loại bỏ tất cả các loại keo dán khỏi hầu hết các bề mặt
  • Được sử dụng với Súng bắn trượt