Chỉ bọt tẩy rửa bát nước

Số của bài viết: 768
Thông tin:

 

  • Bọt thay thế cho nước tẩy trang Blue Bowdry
  • Hoàn thiện bằng chất kết dính
  • Để sửa chữa tự làm
  • Sự miêu tả
  • Bọt thay thế cho nước tẩy trang Blue Bowdry
  • Hoàn thiện bằng chất kết dính
  • Để sửa chữa tự làm