CHỈ SỬ DỤNG CHUYÊN NGHIỆP PX-Ornikill

Số của bài viết: 2602
Thông tin:

 

 • SẢN PHẨM NÀY CHỈ DÙNG CHO HIỆU QUẢ
 • Bảo vệ người lao động và công chúng khỏi nguy cơ bị giun đầu gai và các bệnh liên quan đến chim khác
 • Hiệu quả chống lại một loạt các sinh vật gây bệnh
 • Áp dụng như một chất khử bụi trong quá trình làm việc hoặc như một chất diệt khuẩn bề mặt
 • Tỷ lệ pha loãng linh hoạt để phun hoặc lau.
 • Sự miêu tả
 • SẢN PHẨM NÀY CHỈ DÙNG CHO HIỆU QUẢ
 • Bảo vệ người lao động và công chúng khỏi nguy cơ bị giun đầu gai và các bệnh liên quan đến chim khác
 • Hiệu quả chống lại một loạt các sinh vật gây bệnh
 • Áp dụng như một chất khử bụi trong quá trình làm việc hoặc như một chất diệt khuẩn bề mặt
 • Tỷ lệ pha loãng linh hoạt để phun hoặc lau.