Chơi leo núi – cầu vòm, trụ thép

Climbing play Climbing play
Số của bài viết: 6340
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,70 m
Yêu cầu về không gian: 3,10 x 0,80 m
Vùng an toàn: 6,10 x 3,85 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 19,50 m²
Độ cao rơi: 1,40 m
Bê tông cần thiết m³: 0,70 m³
Số lượng người dùng: 5
  • Mô tả
  • 1 cầu ròng, chiều dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm của bài viết)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)