Chơi leo núi – cầu vòng, cho các trụ robinia

Số của bài viết: 3248
Thông tin:

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

Trang thiết bị:
  • 1 cầu ròng, dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm của trụ)
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Sự miêu tả

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

Trang thiết bị:
  • 1 cầu ròng, dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm của trụ)
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)