Chơi leo núi – đường hầm mạo hiểm cho trụ thép

Climbing play
Số của bài viết: 6332
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,70 m
Yêu cầu về không gian: 3,10 x 0,80 m
Vùng an toàn: 6,10 x 3,80 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 19,50 m²
Độ cao rơi: 1,25 m
Bê tông cần thiết m³: 0,70 m³
Số lượng người dùng: 6
  • Mô tả
  • 1 đường hầm lưới với 2 vòng thép quấn tròn bằng dây thừng (Ø 80 cm), 4 dây treo, tổng chiều dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm của trụ)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)