Chơi leo núi – đường hầm phiêu lưu, dành cho các trụ robinia

Số của bài viết: 3242
Thông tin:

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

Trang thiết bị:

  1. 1 hầm lưới với 2 vòng thép quấn tròn bằng dây thừng (Ø 80 cm), 4 dây treo, tổng chiều dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm cột)
  2. Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Sự miêu tả

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

Trang thiết bị:

  1. 1 hầm lưới với 2 vòng thép quấn tròn bằng dây thừng (Ø 80 cm), 4 dây treo, tổng chiều dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm cột)
  2. Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)