Chơi leo núi – thang 3 phần, dành cho các trụ robinia

Số của bài viết: 3245
Thông tin:

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

Trang thiết bị:

  • 2 thang góc, 1 thang ngang có bậc nhựa
  • 2 thang treo, tổng chiều dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm của trụ)
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Sự miêu tả

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

Trang thiết bị:

  • 2 thang góc, 1 thang ngang có bậc nhựa
  • 2 thang treo, tổng chiều dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm của trụ)
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)