Chơi leo núi – thang 3 phần, dành cho trụ thép

Climbing play
Số của bài viết: 6338
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,70 m
Yêu cầu về không gian: 3,10 x 0,55 m
Vùng an toàn: 6,10 x 4,25 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 19,00 m²
Độ cao rơi: tối đa. 1,50 m
Bê tông cần thiết m³: 0,70 m³
Số lượng người dùng: 4
  • Mô tả
  • 2 thang góc, 1 thang ngang có bậc nhựa
  • 2 hình thang treo, tổng chiều dài 3,00 m (kích thước giữa các đường tâm của bài viết)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)