Chốt mắt mạ 45mm x 45mm (mắt rèn) – Gói 10

Số của bài viết: 2361
Thông tin:

 

 • Dài 45mm
 • Ren 45mm
 • Mắt rèn, không hàn để tăng cường độ bền
 • Tấm chắn 16mm, có thể mở rộng và phù hợp với các lỗ và kẹp có hình dạng bất thường phía sau vật liệu mỏng
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • Dài 45mm
 • Ren 45mm
 • Mắt rèn, không hàn để tăng cường độ bền
 • Tấm chắn 16mm, có thể mở rộng và phù hợp với các lỗ và kẹp có hình dạng bất thường phía sau vật liệu mỏng
 • Gói 10