Chốt mắt mạ 75mm x 45mm (mắt rèn) mạ – Gói 10

Số của bài viết: 2372
Thông tin:

 

  • Dài 75mm
  • Ren 45mm
  • Mắt rèn, không hàn để tăng cường độ bền
  • Tấm chắn 26mm, có thể mở rộng và phù hợp với các lỗ và kẹp có hình dạng bất thường phía sau vật liệu mỏng
  • Sự miêu tả
  • Dài 75mm
  • Ren 45mm
  • Mắt rèn, không hàn để tăng cường độ bền
  • Tấm chắn 26mm, có thể mở rộng và phù hợp với các lỗ và kẹp có hình dạng bất thường phía sau vật liệu mỏng