Chốt mắt mini 8mm, thép không gỉ (rèn) – Gói 10

Số của bài viết: 2367
Thông tin:

 

 • Chắn mắt bằng thép không gỉ nhỏ
 • Hoàn thiện với máy giặt penny và tấm chắn mở rộng
 • Khoan 8mm
 • Mắt hàn để có thêm sức mạnh
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • Chắn mắt bằng thép không gỉ nhỏ
 • Hoàn thiện với máy giặt penny và tấm chắn mở rộng
 • Khoan 8mm
 • Mắt hàn để có thêm sức mạnh
 • Gói 10