Chốt mắt nhỏ 75mm (mắt rèn) – Gói 10

Số của bài viết: 2380
Thông tin:

 

  • Dài 75mm
  • Ren 45mm
  • Mắt rèn, không hàn để tăng cường độ bền
  • Tấm chắn 16mm, có thể mở rộng và phù hợp với các lỗ và kẹp có hình dạng bất thường phía sau vật liệu mỏng
  • Sự miêu tả
  • Dài 75mm
  • Ren 45mm
  • Mắt rèn, không hàn để tăng cường độ bền
  • Tấm chắn 16mm, có thể mở rộng và phù hợp với các lỗ và kẹp có hình dạng bất thường phía sau vật liệu mỏng