Chốt móc mạ kẽm M6 – Gói 10

Số của bài viết: 2377
Thông tin:

 

 • M6 móc khóa mạ kẽm
 • Các cố định chính chịu tải cao
 • Hoàn thiện với lá chắn mở rộng thụ động kẽm
 • Khoan 11mm cho M6
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • M6 móc khóa mạ kẽm
 • Các cố định chính chịu tải cao
 • Hoàn thiện với lá chắn mở rộng thụ động kẽm
 • Khoan 11mm cho M6
 • Gói 10