Chốt neo nối đất

Số của bài viết: 4248
Thông tin:

 

  • Chốt neo nối đất (mạ kẽm) cho dây đeo trung tâm của lưới tennis.
  • Sự miêu tả
  • Chốt neo nối đất (mạ kẽm) cho dây đeo trung tâm của lưới tennis.