Chuyên nghiệp. Quần yếm công nghệ PPE – Cặp

Số của bài viết: 2565
Thông tin:

 

 • Chuyên nghiệp. Công nghệ – Mẫu cổ điển
 • 3 mảnh mui xe (1)
 • Mở mặt đàn hồi (2)
 • Đường may ngoài (khóa lại 3 chỉ) (3)
 • Thắt lưng co giãn, còng và mắt cá chân (4,5)
 • Nắp khóa kéo (6)
 • Vải gusset bổ sung (7)
 • Kích thước: XXL
 • Sự miêu tả
 • Chuyên nghiệp. Công nghệ – Mẫu cổ điển
 • 3 mảnh mui xe (1)
 • Mở mặt đàn hồi (2)
 • Đường may ngoài (khóa lại 3 chỉ) (3)
 • Thắt lưng co giãn, còng và mắt cá chân (4,5)
 • Nắp khóa kéo (6)
 • Vải gusset bổ sung (7)
 • Kích thước: XXL