Con lăn cao su rộng 0,6m

Số của bài viết: 776
Thông tin:

Được thiết kế để đẩy nước được thu gom nhanh chóng và hiệu quả. Một lõi bọt biển mềm được bao quanh bởi một lớp da PVC dẻo có kích thước nặng để cung cấp chất lượng và sức mạnh vượt trội. Những chiếc chổi cao su xốp mềm ngày xưa rơi vỡ đã lâu! Tất cả các bộ phận làm việc không bị ăn mòn. Tất cả đều hoàn chỉnh với tay cầm.

  • Sự miêu tả

Được thiết kế để đẩy nước được thu gom nhanh chóng và hiệu quả. Một lõi bọt biển mềm được bao quanh bởi một lớp da PVC dẻo có kích thước nặng để cung cấp chất lượng và sức mạnh vượt trội. Những chiếc chổi cao su xốp mềm ngày xưa rơi vỡ đã lâu! Tất cả các bộ phận làm việc không bị ăn mòn. Tất cả đều hoàn chỉnh với tay cầm.