Con quay hạt linh hoạt 7mm

Số của bài viết: 2482
Thông tin:

 

  • Con quay hạt linh hoạt 7mm
  • Để sử dụng với chuôi dây
  • Để lắp nhanh
  • Sự miêu tả
  • Con quay hạt linh hoạt 7mm
  • Để sử dụng với chuôi dây
  • Để lắp nhanh