Công cụ vòng heo nhẹ

Số của bài viết: 2253
Thông tin:

 

  • Một công cụ tiện dụng nhẹ
  • Công cụ vòng heo
  • Để sử dụng Vòng thép mạ kẽm (WM0017)
  • Nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng.
  • Sự miêu tả
  • Một công cụ tiện dụng nhẹ
  • Công cụ vòng heo
  • Để sử dụng Vòng thép mạ kẽm (WM0017)
  • Nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng.