Cột và cờ góc flexi mô hình Pro

Số của bài viết: 1739
Thông tin:

 

 • Cung cấp dưới dạng bộ 4
 • Chuyển động flexi để giảm nguy cơ chấn thương của người chơi
 • Hoàn toàn uốn cong vượt quá 90 độ với một trở lại có kiểm soát
 • Hầu như không thể phá hủy
 • Bản lề ẩn chống thời tiết hoàn toàn
 • Cung cấp với cờ và tay áo mặt đất
 • Đường kính 33mm
 • Vui lòng nêu màu cờ khi đặt hàng trong ô ghi chú của quá trình thanh toán
 • Sự miêu tả
 • Cung cấp dưới dạng bộ 4
 • Chuyển động flexi để giảm nguy cơ chấn thương của người chơi
 • Hoàn toàn uốn cong vượt quá 90 độ với một trở lại có kiểm soát
 • Hầu như không thể phá hủy
 • Bản lề ẩn chống thời tiết hoàn toàn
 • Cung cấp với cờ và tay áo mặt đất
 • Đường kính 33mm
 • Vui lòng nêu màu cờ khi đặt hàng trong ô ghi chú của quá trình thanh toán