Crazy Catch – Tự do

Số của bài viết: 1773
Thông tin:

 

 • Kích thước: 0,53mx 0,53m
 • Nhẹ
 • Lưới phục hồi một mặt cầm tay
 • Lưới kép bằng sáng chế đảm bảo sự phục hồi hoàn toàn sai lầm
 • Mạnh mẽ và chắc chắn – được xây dựng để tồn tại
 • Đi kèm với Vision Ball và gói Hoạt động miễn phí
 • Hộp đựng bao gồm.
 • Sự miêu tả
 • Kích thước: 0,53mx 0,53m
 • Nhẹ
 • Lưới phục hồi một mặt cầm tay
 • Lưới kép bằng sáng chế đảm bảo sự phục hồi hoàn toàn sai lầm
 • Mạnh mẽ và chắc chắn – được xây dựng để tồn tại
 • Đi kèm với Vision Ball và gói Hoạt động miễn phí
 • Hộp đựng bao gồm.