Cùm xích M8 bằng thép không gỉ, bao gồm. chuỗi

Stainless steel M8 chain shackle
Số của bài viết: 6599
Thông tin:

 

Thiết lập cho kết nối bài với các tấm thép không gỉ

Thiết bị:
  • 1 dây xích bằng thép không gỉ. 6, chiều dài 50 cm
  • 1 cùm xích M8 bằng thép không gỉ