Cuộn lưới hàn 12,5mm x 25mm (16 khổ) – 0,915mx 6m

Số của bài viết: 1899
Thông tin:

 

  • Weldmesh
  • 12,5mm x 25mm (16 khổ)
  • 0,915mx 6m cuộn
  • Để bảo vệ khỏi chim sẻ và các loài chim tương tự
  • Sự miêu tả
  • Weldmesh
  • 12,5mm x 25mm (16 khổ)
  • 0,915mx 6m cuộn
  • Để bảo vệ khỏi chim sẻ và các loài chim tương tự