Cuộn lưới hàn 25mm x 25mm (16 khổ) – 0,915mx 6m

Số của bài viết: 1903
Thông tin:

 

  • Weldmesh
  • 25mm x 25mm (16 khổ)
  • 0,915mx 6m cuộn
  • Để bảo vệ khỏi chim sáo đá và các loài chim tương tự
  • Sự miêu tả
  • Weldmesh
  • 25mm x 25mm (16 khổ)
  • 0,915mx 6m cuộn
  • Để bảo vệ khỏi chim sáo đá và các loài chim tương tự