Cuộn lưới hàn 50mm x 50mm (12 khổ) – 0,915mx 25m

Số của bài viết: 1901
Thông tin:

 

  • Weldmesh
  • 50mm x 50mm (12 khổ)
  • 0,915mx 25m cuộn
  • Để bảo vệ khỏi chim bồ câu và các loài chim tương tự
  • Sự miêu tả
  • Weldmesh
  • 50mm x 50mm (12 khổ)
  • 0,915mx 25m cuộn
  • Để bảo vệ khỏi chim bồ câu và các loài chim tương tự