Cuộn lưới hàn 6.5mm x 6.5mm (khổ 21) 0.915mx 25m

Số của bài viết: 1905
Thông tin:

 

  • Weldmesh
  • 6,5mm x 6,5mm (21 khổ)
  • 0,915mx 25m cuộn
  • Để bảo vệ khỏi chuột
  • Sự miêu tả
  • Weldmesh
  • 6,5mm x 6,5mm (21 khổ)
  • 0,915mx 25m cuộn
  • Để bảo vệ khỏi chuột