Dải nắm đấm, rộng 5 cm, đỏ / trắng

Số của bài viết: 4837
Thông tin:

 

  • Băng Fistball phù hợp với các quy định mới nhất
  • Được làm bằng polyetylen thấm gió màu đỏ và trắng, với một dây ren lỏng để có thể thay đổi lực căng
  • Chiều dài: 19,80 m
  • Chiều rộng: 5 cm
  • Sự miêu tả
  • Băng Fistball phù hợp với các quy định mới nhất
  • Được làm bằng polyetylen thấm gió màu đỏ và trắng, với một dây ren lỏng để có thể thay đổi lực căng
  • Chiều dài: 19,80 m
  • Chiều rộng: 5 cm