Đánh dấu ranh giới bóng chuyền bãi biển

Số của bài viết: 4345
Thông tin:

 

 • Đánh dấu ranh giới bóng chuyền bãi biển
 • 9 x 18 m (có thể điều chỉnh thành 8 x 16 m)
 • Phiên bản thiết kế cải tiến
 • Với thiết kế có thể điều chỉnh các miếng góc nhựa reg’d
 • Dây đeo bằng vải Polyester rộng 50 mm và đánh dấu ở trung tâm.
 • Hoàn thành với 4 neo tiếp đất bằng nhựa dài 23 cm và dây đàn hồi bungee.
 • Màu sắc: Xanh đậm
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đánh dấu ranh giới bóng chuyền bãi biển
 • 9 x 18 m (có thể điều chỉnh thành 8 x 16 m)
 • Phiên bản thiết kế cải tiến
 • Với thiết kế có thể điều chỉnh các miếng góc nhựa reg’d
 • Dây đeo bằng vải Polyester rộng 50 mm và đánh dấu ở trung tâm.
 • Hoàn thành với 4 neo tiếp đất bằng nhựa dài 23 cm và dây đàn hồi bungee.
 • Màu sắc: Xanh đậm

Các màu có sẵn:

 • Xanh lam (04)