Đánh dấu ranh giới cho Bóng ném bãi biển – Hạng Chuyên nghiệp

Số của bài viết: 4530
Thông tin:

Đánh dấu ranh giới cho Bóng ném bãi biển, 27 x 12 m, phiên bản chuyên nghiệp, chứa:

 • 2 băng 27 m mỗi băng cho bên lề
 • 4 băng dài 12 m mỗi băng cho các đường chạm khung thành làm bằng vải Polypropylene gia cố 50 mm
 • 8 miếng góc bằng nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh với thiết kế reg’d
 • 8 tấm neo cát với dây căng bungee
 • Màu: đỏ
 • Sự miêu tả

Đánh dấu ranh giới cho Bóng ném bãi biển, 27 x 12 m, phiên bản chuyên nghiệp, chứa:

 • 2 băng 27 m mỗi băng cho bên lề
 • 4 băng dài 12 m mỗi băng cho các đường chạm khung thành làm bằng vải Polypropylene gia cố 50 mm
 • 8 miếng góc bằng nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh với thiết kế reg’d
 • 8 tấm neo cát với dây căng bungee
 • Màu: Đỏ