Đánh dấu ranh giới cho Bóng ném bãi biển

Số của bài viết: 4533
Thông tin:

 

  • Đánh dấu ranh giới cho Bóng ném bãi biển, 27 x 12 m
  • Với thiết kế reg’d, miếng nhựa góc có thể điều chỉnh và dây đeo bằng vải Polyester rộng 50 mm
  • Hoàn thành với dây đàn hồi bungee và tấm neo cát
  • Màu sắc: Xanh đậm
  • Sự miêu tả
  • Đánh dấu ranh giới cho Bóng ném bãi biển, 27 x 12 m
  • Với thiết kế reg’d, miếng nhựa góc có thể điều chỉnh và dây đeo bằng vải Polyester rộng 50 mm
  • Hoàn thành với dây đàn hồi bungee và tấm neo cát
  • Màu sắc: Xanh đậm