Đầu cắm 6mm cho trụ chim – Gói 100

Số của bài viết: 2213
Thông tin:

 

  • Đầu cắm 6mm cho trụ
  • Thích hợp cho các trụ PW2167
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Đầu cắm 6mm cho trụ
  • Thích hợp cho các trụ PW2167
  • Gói 100