Dấu ngoặc nhọn 2 trụ – Hình tam giác

Số của bài viết: 2114
Thông tin:

 

  • Dấu ngoặc nhọn
  • 2 trụ
  • Nửa vòng
  • Sự miêu tả
  • Dấu ngoặc nhọn
  • 2 trụ
  • Nửa vòng