Dây bện 3mm màu đen

Số của bài viết: 1138
Thông tin:

 

  • Dây bện 3mm
  • Đen
  • 1kg ống chỉ
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Dây bện 3mm
  • Đen
  • 1kg ống chỉ

Các màu có sẵn:

  • Đen (06)