Dây căng đàn hồi Bungee 8mm

Số của bài viết: 2755
Thông tin:

 

  • Đường kính 8mm
  • Dây co giãn
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 8mm
  • Dây co giãn