Dây căng đàn hồi

Số của bài viết: 4666
Thông tin:

 

  • Dây căng đàn hồi, 2 dây đàn hồi nặng có móc ở hai đầu, dài 6,50 m
  • Các dây căng này được thiết kế cho phần lưới được gắn vào cột dọc và xà ngang của các mục tiêu bóng ném trong nhà và khúc côn cầu trong nhà (các đường màu đỏ trên vương miện)
  • Chúng làm cho lưới đàn hồi hơn và kéo dài tuổi thọ của nó
  • Sự miêu tả
  • Dây căng đàn hồi, 2 dây đàn hồi nặng có móc ở hai đầu, dài 6,50 m
  • Các dây căng này được thiết kế cho phần lưới được gắn vào cột dọc và xà ngang của các mục tiêu bóng ném trong nhà và khúc côn cầu trong nhà (các đường màu đỏ trên vương miện)
  • Chúng làm cho lưới đàn hồi hơn và kéo dài tuổi thọ của nó