Dây căng lưới 1.5mm, mạ kẽm 7×7 – Cuộn dây 250m

Số của bài viết: 2281
Thông tin:

 

  • Đường kính 1,5mm
  • 7 x 7 dây thép mạ kẽm
  • Cuộn dây 250m
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 1,5mm
  • 7 x 7 dây thép mạ kẽm
  • Cuộn dây 250m